Pojištění Allianz pojišťovny, a.s. 

Pro klidnou plavbu…

 

Pojištění kauce – kdybyste zavinil nějakou škodu na pronajaté lodi:

- nahradí Vám kauci, pokud si ji charterová společnost strhne z důvodu Vámi zaviněné škody na pronajaté lodi,
- vztahuje se na škody zaviněné kýmkoliv z členů Vaší posádky,
- nenahrazuje sice složení kauce v charterové společnosti, ale je určitě levnější, než jimi nabízené připojištění.

Příklady: škody na lodi způsobné nárazem o molo, o dno nebo o jiné plavidlo, ztráta propeleru nebo poškození hřídele při zachycení mooringového lana, ztráta kotvy, roztržení plachty nebo biminy, ztráta lodního příslušenství (bayboatu, přívěsného motoru, dalekohledu apod.), poškození vybavení lodě

 

Pojištění odpovědnosti skippera – kdybyste způsobil škodu někomu jinému:

- uhradí za Vás škody, které můžete způsobit na jiných plavidlech, na přístavních zařízeních nebo jiným osobám (kromě Vaší posádky),
- je výhodnější mít vlastní pojištění, než spoléhat na povinné ručení majitele lodi – nebude mít zájem řešit ze své pojistky Vámi zaviněné škody.

Příklady: utržené mooringové lano, odření sousední lodi, kolize s jiným člunem nebo s plavcem

 

Cestovní pojištění – kdyby došlo k jiným nepříjemnostem, pojištění kryje:

- léčebné výlohy (za léky, ošetření, hospitalizaci, karanténu, rychlou záchrannou pomoc, převoz domů, ale i záchranné a pátrací akce na moři) a to bez limitu pojistného plnění,
- odpovědnost za škodu na cestách (mimo odpovědnosti skippera),
- závažné úrazy (trvalé následky nebo smrt),
- odcizení či zničení zavazadel nebo jejich zpoždění při letecké přepravě,
- asistenční služby (organizace lékařské péče, tlumočení, právní pomoc apod.),
- asistenční služby pro vozidlo (v případě poruchy nebo havárie).

Vztahuje se i na onemocnění covidem-19.
Platí během plavby i po celou dobu pobytu v zahraničí.

 

Pojištění storna – kdybyste nemohli odjet na dovolenou:

- nahradí Vám propadlou platbu za charter lodi nebo za jiné cestovní služby (letenky apod.), pokud budete muset plavbu zrušit pro nemoc (vaši nebo osoby blízké) nebo z jiných velmi vážných důvodů,
- vztahuje se i na onemocnění covidem-19 nebo nařízenou karanténu.

 

Zprostředkovává Michael Neuwirth, generální reprezentant Allianz pojišťovny, a.s.

www.allianz.cz/michael.neuwirth
michael.neuwirth@iallianz.cz
tel: 724 488 222